Daily Archives: 25/06/2021

Публична изява с учениците от клубовете по интереси Чудеса от нашите ръце и Веселите музиканти на 24 юни 2021г

24 юни 2021г. с учениците от заниманията по интереси: Забавна математика и Занимателна математика с ученици от I и II клас

Интерактивен урок „Геофизика на планетата Земя“

На 22.06.2021г. в СУ „Св.Паисий Хилендарски“ с. Микрево се проведе открит интерактивен урок с учениците от VII клас от групата по проект : „ Връзки между различните учебни предмети – Ние се справихме” по Програма „ЕРАЗЪМ+”, Договор №2019-1- LT01-KA229-060770_3,  на тема „Геофизика на планетата Земя“ , по време на който учениците показаха знания свързани с физиката, географията и изобразително изкуство .

Урокът бе проведен на открито в училищната градинка пред учители, ученици и родители.