Заповед,промяна в графици и дневен режим от 19.11.2021

ЗАПОВЕД №РД-06-225/ 18.11.2021г. за организиране на  обучение от разстояние в електронна среда по график за 22.11.2021 г. 

Download (PDF, 109KB)

ЗАПОВЕД №РД-06-223/ 18.11.2021г. за утвърждаване на график провеждане на присъствени учебни часове. 

Download (PDF, 110KB)

ЗАПОВЕД РД-06- 224 18.11.2021 г.  за промяна дневен режим от 19.11.2021 г.

ГРАФИК за провеждане на присъствени учебни часове на учениците от I,II, III, IVкласи на учебни часове в електронна среда за учениците от   V, VI, VII, VIII, IX, X, XI  и XII  клас за периода 19.11-25.11.2021 г.

ГРАФИК  за провеждане  на учебен час спортни дейности за периода 19.11-25.11.2021 г.

График за провеждане на факултативна подготовка в електронна среда за 19.11.2021 г.-25.11.2021 г.

ГРАФИК на учениците от групи ЦДО през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19  за периода: 19.11.2021- 25.11.2021 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>