Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за 2021/2022 г. и за преодоляване на дефицитите от обучението от разстояние в електронна среда в СУ “Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево

Заповед РД09-1805/31.08.2021 на Министъра на образованието във връзка с организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2021 – 2022 година

Download (PDF, 236KB)

Мерки за преодоляване на дефицитите от обучението от разстояние в електронна среда в СУ “Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево

Download (PDF, 284KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>