Daily Archives: 05/05/2022

Утвърден държавен план-прием за учебната 2022/2023 г.

Утвърден държавен план-прием за учебната 2022/2023г.  за VIII клас

Утвърден държавен план-прием за учебната 2022/2023г.  за V клас

Прием 8 клас на учебната 2022/2023 в СОУ “Св. Паисий Хилендарски”

Заповед РД-06-384/28.04.2022 г. на Началника на РУО Благоевград за държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 г.

Download (PDF, 854KB)

Приложение № 1

Download (PDF, 817KB)