Daily Archives: 16/05/2022

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за 2021/2022 г. и за преодоляване на дефицитите от обучението от разстояние в електронна среда в СУ “Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево

Заповед РД09-1805/31.08.2021 на Министъра на образованието във връзка с организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2021 – 2022 година

Download (PDF, 236KB)

Мерки за преодоляване на дефицитите от обучението от разстояние в електронна среда в СУ “Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево

Download (PDF, 284KB)