Monthly Archives: April 2023

Прием 7 клас 2023/2024,допълнение

Download (PDF, 116KB)

Отчет и анализ за изпълнението на бюджета към 31.03.2023

Информация за изпълнението на бюджета към 31.03.2023

Download (PDF, 2.81MB)

Облагородяване на училището по повод Деня на Земята

Послучай Денят на Земята,  учениците от  9.  и 10. клас от училището ни специалност Горско стопанство засадиха в училищната градинка борчета, подобрени ни от ДГС Струмяни и показаха как да опази чиста планетата Земя чиста от отпадъци, чрез  включване в  спортни игри с възпитаване в екологична култура.

 

Международния ден на ромите – 8-ми април бе отбелязан с много емоции и прекрасни преживявания .

За поредна година училището ни, което е част от Мрежата на ЦМЕДТ “Амалипe”  “Всеки ученик ще бъде отличник”  отбеляза Международния ден на ромите – За поредна година училището ни, което е част от Мрежата на ЦМЕДТ “Амалипe”  “Всеки ученик ще бъде отличник”,  отбеляза Международния ден на ромите – 8-ми април с много емоции и прекрасни преживявания . 

Отбелязваме празника на Община Струмяни

Със спортни игри между ученици и  учители открихме Празника на община Струмяни-7 април.