Облагородяване на училището по повод Деня на Земята

Послучай Денят на Земята,  учениците от  9.  и 10. клас от училището ни специалност Горско стопанство засадиха в училищната градинка борчета, подобрени ни от ДГС Струмяни и показаха как да опази чиста планетата Земя чиста от отпадъци, чрез  включване в  спортни игри с възпитаване в екологична култура.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>