Daily Archives: 17/11/2023

Всеки човек се ражда с някакъв талант, но за да успее с него, първо трябва да го открие. Да работи всекидневно и упорито, за да го развие.
Да нашите таланти ги откриваме ние учителите. Ние сме тези, които заедно с родителите работим системно и упорито, за да ги развием.
Големият руски композитор Чайковски е казал, че талантът изисква голямо трудолюбие.
Ето част от нашите таланти, а останалите ще видим на юбилей ни концерт на 24.11.2023 г.
Благодаря ви ученици! Бяхте великолепни!