Архив по категории: Прием на ученици 2022/2023 учебна година

Две свободни места след трети етап за учебната 2022/2023 г.

Държавен план прием за учебната 2022/2023 г. за VIII клас

След трети етап на класиране на държавен план-прием в VIII клас, с профил „Предприемачески“ за учебна 2022/2023 година в  СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Микрево има  две свободни места.

Заявления за участие в четвърти етап на класиране за попълване на незаетите места ще се приемат в канцеларията на заместник директора на училището всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Свидетелство за завършено основно образование;

Прием за учебната 2022/2023 година на ученици след завършен седми клас Профил –„Предприемачески”

1

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В СУ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” С.МИКРЕВО

Download (PDF, 472KB)

Утвърден държавен план-прием за учебната 2022/2023 г.

Утвърден държавен план-прием за учебната 2022/2023г.  за VIII клас

Утвърден държавен план-прием за учебната 2022/2023г.  за V клас

Прием 8 клас на учебната 2022/2023 в СОУ “Св. Паисий Хилендарски”

Заповед РД-06-384/28.04.2022 г. на Началника на РУО Благоевград за държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 г.

Download (PDF, 854KB)

Приложение № 1

Download (PDF, 817KB)