Архив по категории: Проекти

Дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Дейности по Национална програма “Иновации в действие”

Изпълнение на дейности от НП “Заедно в изкуствата и в спорта”

Във връзка с изпълнението на дейностите от НП “Заедно в изкуствата и в спорта” учениците от групата по футбол, театралната група и вокалната група при СУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево, ни представиха какво са научили през годината в изявите си в края на учебната година. На публичните изяви присъстваха ученици, родители и гости, а във футболния мач участие взе и отборът по футбол при ОУ “Братя Миладинови” – село Склаве.

 

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА „Виртуален свят“ 

ГРАФИК  КЛУБ ПО МОДЕЛИРАНЕ „ВИРТУАЛЕН СВЯТ“ ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 

Обява за свободно работно място за помощник на учителя по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Download (PDF, 1.15MB)