Архив по категории: Проекти

Изпълнение на дейности от НП “Заедно в изкуствата и в спорта”

Във връзка с изпълнението на дейностите от НП “Заедно в изкуствата и в спорта” учениците от групата по футбол, театралната група и вокалната група при СУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево, ни представиха какво са научили през годината в изявите си в края на учебната година. На публичните изяви присъстваха ученици, родители и гости, а във футболния мач участие взе и отборът по футбол при ОУ “Братя Миладинови” – село Склаве.

 

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА „Виртуален свят“ 

ГРАФИК  КЛУБ ПО МОДЕЛИРАНЕ „ВИРТУАЛЕН СВЯТ“ ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 

Обява за свободно работно място за помощник на учителя по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Download (PDF, 1.15MB)

Работна среща в Литва по изпълнение на заложените дейности по проект „ Ние се справихме“ № 2019-1-LT01-KA229-060770_3 по програма „Еразъм +“

nie se spravihme

Проект „Ние се справихме

2019-1-LT01-KA229-060770_3

 Информация за проведената работна среща в Литва

 

В периода от 29.05.2022г. до 04.06.2022г. се състоя работна среща в Литва, гр. Клайпеда, която бе заключителна по изпълнение на заложените дейности по проект „ Ние се справихме“ № 2019-1-LT01-KA229-060770_3 по програма „Еразъм +“.

На тази среща се включиха екип учители от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Микрево, екипи от Литва, България, Румъния, Турция, Гърция, които участваха активно в заложените мероприятия от програмата, предоставена от любезните домакини от Литва.

Българският екип, включващ преподавателите Петър Христов, Елисавета Кирянска, Весела Тасева и Александър Щърбев, пристигна в столицата Вилнюс на 30 май като имаше възможността да се запознае с историята и забелижителностите на този красив град.

На 31 май, гостите бяха официално посрещнати и приветствани с „Добре дошли“ в училище „Vites Progimnazija“, като за случая учениците от училището представиха богата и интересна програма свързана с техните бит и традиции. Денят продължи с разглеждане на училището, посещения в кабинетите и часове на част от преподавателите, а следобеда бе отделен за официална среща кмета на Клайпеда, който запозна гостите с икономиката на района, образователната политика на държавата и историята на Балтика.

На 01.06 дейностите по проекта продължиха с практически занимания между екипите. Паралелно с това занимание се проведе и среща между координаторите от всички екипи по проекта. В тази заключителна част бяха обсъдени, какви резултати са постигнати чрез включването в проекта, възможностите за информиране и разпространение на тези резултати, както и дейностите по изготвянето на финалния отчет.

Публични изяви по проект “Подкрепа за успех”

Ученици от групите за допълнителна работа по български език и литература в СУ „Св.Паисий Хилендарски“ с. Микрево по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, взеха участие в регионалната среща в гр. Благоевград на 03.06.2022 г. организирана от РУ Благоевград , като поздравиха участниците в срещата с кратка литературно музикална програма. Г-жа Велкова -директор на училището презентира дейностите на групите и дейността на образователния медиатор през учебната 2021/2022 г.

А на 28.06.2022 г. нашите ученици взеха участие в организираната междуучилищна изява в Основно училище „Св.св.Кирил и Методи“ с. Кавракирово, общ. Петрич, със свои изпълнения, които представиха пред останалите училища участници.