Архив по категории: Проекти

График за допълнително обучение по БЕЛ, математика и ИТ на групи с ученици за периода юни-септември 2019 г.

График за допълнително обучение по БЕЛ, математика и ИТ на групи с ученици за периода юни-септември 2019 г.

Download (PDF, 343KB)

„На училище с по-леки раници”

По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – Модул „Осигуряване на ученически шкафчета”, СУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево получи сума в размер на  5 452,00 лева и закупи 172  красиви и удобни ученически шкафчета за всички ученици от I до  IV клас , за които не бяха осигурени такива. Така вече всички  учениците от  I до VII клас ще ходят  на училище с по-леки раници. 

 

Празниците не пречат на дейностите по проект “Да бъдем заедно чрез митове и легенди”-”Let’s MYTH together!” А знаете ли какво е феруглица?

На 19.12.2018 г. в СУ „Св.Паисий Хилендарски“ във връзка с дейност по проект  “Да бъдем заедно чрез митове и легенди” по програма  „Еразъм+“ пред ученици две жени от с. Микрево – Аника Терзийска и Люба Костадинова и заедно с участващи в проекта учители и ученици представиха характерен за Мелешевията обичай „Засевка“. Те изпълниха автентични песни характерни за обичая, учениците с преподавателите пък показаха другата част – изработването на феруглица и люлеенето на свекървата.
Този обичай ще се представи при посещението в следващата държава Португалия през месец март.

Обучение на педагогическите специалисти от училището

На 08.12.2018г. /събота/ в СУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево се проведе обучение на педагогическите специалисти от училището по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „ Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. , Дейност 1. Темата избрана от педагогическите специалисти за обучението „ Интерактивни методи и похвати в учебния процес в училище” с лектор доц. д-р Соня Георгиева от Русенски университет „ Ангел Кънчев” гр.Русе удовлетвори тяхното очакване.

Официална визита в Катания по проект № 2017-1-PL01-KA219-038748_3 на тема „Да бъдем заедно чрез митове и легенди” по програма „Еразъм +”.

В периода от 04.11.2018 г. до 08.11.2018 г. пет училища участващи в проект № 2017-1-PL01-KA219-038748_3 на тема „Да бъдем заедно чрез митове и легенди” по програма„Еразъм +”. Най-напред на 05.11.2018 г. посетихме училището San Giovanni Bosco гр. Катания – Италия и бяхме официално посрещнати и приветствани от екипа на проекта и учениците с прекрасно шоу. След това ни представиха   училището, като направихме обиколка на училището , организирана от учителите домакини, а след това координаторите, директорите и учителите проведоха среща с представители на училищната общност.
Участвахме в официална конференция в училището по дейностите от проекта и съвместната работа на директорите и координаторите.

Планирахме съвместно партньорските дейности, представяхме и обсъждахме резултатите от дейностите по проекта и съгласувахме на дейностите и стъпките относно предстоящата работа по проекта.

Всички партньори се срещнахме с представители на училищната общност в „Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco”. Като делегати посетихме часовете и усетихме европейското културно разнообразие. На учителите беше дадена възможност да обогатят техните практически и теоретични познания относно различни методи на преподаване и планиране на дейности в учебните часове.

По време на посещението в Катания координаторите се изказаха за положителното влияние на дейностите по проекта върху ученици, учители и заинтересовани страни. Запознаха ни с подготовката и планирането на следващата среща за обучение, учене и преподаване /мобилност с обмен на ученици/ в Португалия.

Бяхме поканени и посрещнати от специалиста по образование в община Катания. Срещнахме се с представители на отдел „Образование” и администрацията в общината.

Имахме и възможност да видим от близо вулкана Етна на учебно посещение с цел цялостна програма на посещения с водач /екскурзовод/, като място със специален интерес, свързано с темата на проекта – митът за огъня и за Тифео. Училището-домакин ни показа места с културна стойност, които посетихме, като за водачи се включиха експерти по културното наследство, които представиха на координаторите и друга гледна точка, свързана с културата и историята на Италия и Сицилия.

Освен работните срещи на екипа, бе организирано и пътуване до Сиракуза с посещение на културно-исторически обекти. Учебната визита до Сиракуза бе свързана с много древни митове и легенди.

Изключително интересно преживяване бе пътуването до Таормина и посещението на Староримски театър.

Целта на тази транснационална среща включваше оценка и разпространение на резултатите от първата година и дейностите по проекта. От началото на втората година Полша /координиращата страна/ ще продължи да отговаря за Плана за мониторинг и оценка, който ще включва събирането на данни за дейностите по проекта, обработката на информацията и управлението на резултатите и тяхното представяне /разпространение/.

Освен това посещението в Италия беше свързано и с обмяна на добри идеи за бъдеща работа по проекта с учениците извън класната стая. Резултат от посещението е изборът на стойностни природни феномени, както и запознаване с традициите.

Изготвил: Лиляна Велкова