Повишаване на компетентностите на педагози в СОУ “Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево

projects - 2- Obrazovatelna integracia

От месец август 2013 г. започнаха и обученията по проект „Квалификация на педагогическите специалисти”  по ОП „РЧР” . По – голяма част от учителите и възпитателите са изявили желание и  се включиха в   обученията за повишаване на компетентностите за работа в мултиетническа среда, оценяване на постиженията на учениците, работа с ученици със СОП, а други предстоят  да се проведат до края на тази година.

DSCN0429

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>