Педагози от СОУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево в обучителен семинар

projects - 2- Obrazovatelna integracia Педагози  от СОУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево съвместно  с работни групи от  4-те  учебни заведения в област Благоевград, включени по  проект ТУПТИ „ Твоето училище е привлекателно с твоите изяви” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  участваха в обучителен семинар, проведен  на 22-23 февруари  2014 г. в гр.Сандански с лектор д-р Йосиф Нунев. На обучението бяха разгледани много интересни теми, свързани с технологията на работа в мултикултурна среда, интерактивни упражнения, обмяна на опит и прилагани похвати за добро сътрудничеството с родителите от ромската общност.

 

??????????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>