Заповед за преминаване на ротационно обучение от разстояние в електронна среда за учениците от V до XII клас в периода 07.02-11.02.2022 г. и график

Заповед №РД-06- 445/04.02.2022 г. за преминаване в Обучение от разстояние в електронна среда, считано от 07.02.2022г. до 11.02.2022г. включително

Download (PDF, 114KB)

Заповед №РД-06- 446/04.02.2022 г. за утвърждаване на график за ротационно обучение от разстояние в електронна среда

Download (PDF, 602KB)

Графици за присъствено обучение и обучение в елекронна среда за периода 07.02-11.02.2022 г. 

Download (PDF, 1.3MB)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>