Архив по категории: Фото албуми

Отбелязваме празника на Община Струмяни

Със спортни игри между ученици и  учители открихме Празника на община Струмяни-7 април.

25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО

В отбелязването на Деня на търпението в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево се включиха ученици и учители, като в начален етап при провеждането на ОРЕС, в началото на първи учебен час, учителите поговориха за търпението, като проява на сила и отбелязаха необходимостта от разбирателство, съпричастност, умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия, като значим фактор за формирането на добродетели и ценности, които способстват за успешното израстване на всеки един, като личност и призоваха към взаимопомощ и толерантност, които са в основата на коректни и позитивни взаимоотношения.

Учениците от 1 „б“ клас се включиха в инициативата чрез свои рисунки по повод 25 март-Ден на търпението, както и в онлайн среща под надслов „Да подходим с усмивка“, където грейнаха на екран усмихнатите личица на първолаците.

Учениците от 3 „а“ клас също отбелязаха Деня на търпението, като написаха и отправиха свои послания, потърсиха интересни цитати и поговорки, а на 19 март /преди да преминат в ОРЕС/, те изработиха на табло своето дърво на търпението, като го окичиха с цветя и усмихнати емотикони с призиви за добро отношение, взаимопомощ и толерантност. С педагогическия съветник дискутираха по темата и разискваха, как разбират думичката „търпение“, какъв е скрития й смисъл и в какви действия се изразява, как и за какво помага търпеливостта и защо е важно да я проявяваме. Всеки от учениците подготви и изряза традиционния символ на училището за 25 март.

В часовете „ Занимания по интереси“ някои ученици засадиха своето цвете на търпението в домашни условия, като израз на добро отношение, проява на любов, отговорност и грижа.

„95 – години Средно училище „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево – наследник и продължител на традиции”

На 1-ви ноември се състоя празничен концерт, по случай 95 години училище в  с. Микрево и празника на народните будители, на който присъстваха – зам. кмета на общината г-жа Петя Тасева, г-жа Златка Яневска – председател на общински съвет Струмяни, г-н Ивайло Златанов – началник на РУО гр. Благоевград, директори на училища от област Благоевград, бивши директори и учители.

Училището е с дълга история, с истински традиции и огнище на просвещение и родолюбие, дало на хиляди свои възпитаници стремеж към знанието, опора и вяра в собствените сили. 95 години училището е място, което кипи от детски глъч и учителски ентусиазъм.

  95 години – знание, възпитание и духовност.

В своето приветствие пред гости и родители г-жа Велкова сподели, че тя и нейните колеги усещат училището като светилник и институция в трите вида историческо време- минало, настояще и бъдеще, защото всяко едно поколение остава в темелите и въздуха на училището по нещо от себе си.

   В ден като този съвременните будители с гордост споделят, че голямата вселена училище Паисий Хилендарски с. Микрево продължава да изпълнява с неотслабващ възрожденски дух и будителско дръзновение основната си задача-носейки високо и гордо факела на българското образователно дело.

 На празника бяха наградени отличили се през годините учители и млади учители- новатори в училището .

За  будител на годината, за достойния й труд на дългогодишен учител и истински будител, бе наградена с грамота и предметна награда г-жа София Пенева –старши учител в начален етап.

За неимоверния труд, изключителен ентусиазъм в работата  си и постигнати добри резултати  с учениците ръководството на училището награди с грамота и предметна награда г-жа Людмила Маникатова-  ст. учител в ГЦОУД.

С почетна грамота бе наградена като учител – новатор г-жа Анита Митрева.

Почетни грамоти получиха  и г-жа Весела Тасева и г-ца Елисавета Кирянска за приноса им в извънкласната дейност и работа с учениците.

Г-жа Елена Митрева и г-н Йордан Димитров бяха наградени от ръководството на училището за приноса им в развитието на образователното дело  като дългогодишни  заместник директори на училището.

 Много събития, предхождащи празничния ден отбеляза училището седмица по рано – спортно състезание”Бързи, смели сръчни”, училищен крос, спортни игри по футбол и баскетбол, като победителите в тях бяха наградени с много предметни награди и грамоти. 

Вижте моменти от събитията:

95 години Средно училище „Св.Паисий Хилендарски” с. Микрево

 

25 март – ден на търпението

СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево отбеляза с различни мероприятия ” Деня на търпението”
На 23.03.2017 г . в градинката на училището бяха засадени храсти с идеята да бъдем по търпеливи един към друг. Ученици от 1 до 5 клас рисуваха на асфалт с тебешир в двора на училището. На дъските в класните стаи на 24.03.2017 г. бе изписано с едър шрифт 25 март- ден на търпението и  послание за търпението на класа. В началото на всеки час в рамките на 3 минути учителите обясниха каква е необходимостта от разбирателство, търпение и колко е важно да изслушваме и уважаваме мнението на другия. Ученици от училището изработиха табла за търпението. Бяха поставени на всички ученици, учители и персонал в училището гривни с мото ” Търпението – сила и разум”. На двора в училището се проведе празник на търпението.

 

Коледни инициативи в СУ “Св. Паисий Хилендарски”