Архив по категории: Проект BG05M2OP001-3.020-0005, “Ограмотяване на възрастни в Община Струмяни”

ПОКАНА за избор на начални учители за реализиране на дейност по организиране и провеждане на курсове за ограмотяване по проект BG05M2OP001-3.020-0005, “Ограмотяване на възрастни в Община Струмяни”.

Download (PDF, 509KB)

ПОКАНА за избор на организатор учебна дейност за реализиране на дейност по организация и провеждане на курсове по ограмотяване на лицата от целевите групи за реинтегриране в образователната система по проект BG05M2OP001-3.020-0005, “Ограмотяване на възрастни в Община Струмяни”

Download (PDF, 329KB)

ПОКАНА за избор на психолог за реализиране на дейност по мотивиране и задържане на лицата от целевите групи за реинтегриране в образователната система по проект BG05M2OP001-3.020-0005, “Ограмотяване на възрастни в Община Струмяни”

Download (PDF, 638KB)

Покана за избор на начални учители за реализиране на дейност по организиране и провеждане на курсове за ограмотяване BG05M2OP001-3.020-0005 „Ограмотяване на възрастни в Община Струмяни“

Download (PDF, 1.23MB)

Идентифициране на лица от целевите групи за реинтегриране в образователната система по проект BG05M2OP001-3.020-0005 „Ограмотяване на възрастни в Община Струмяни“

Download (PDF, 1.15MB)