Архив по категории: „ТУПТИ – Твоето училище е привлекателно с твоите изяви, Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Фолклорна вечеринка посветена на ромската приказка

projects - 2- Obrazovatelna integracia

На фолклорната вечеринка се представиха драматизирани три ромски приказки:
“Кой каквото прави за главата си го прави”, “Когато дядо ходил на училище” и “Бедният ром и грозната чорбаджийска дъщеря”.
За засилване на колорита и въздействието драматизацията бе съчетана с индийски танци и ромски ритми.

Снимки от събитието:

фолклорна вечеринка

Педагози от СОУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево в обучителен семинар

projects - 2- Obrazovatelna integracia Педагози  от СОУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево съвместно  с работни групи от  4-те  учебни заведения в област Благоевград, включени по  проект ТУПТИ „ Твоето училище е привлекателно с твоите изяви” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  участваха в обучителен семинар, проведен  на 22-23 февруари  2014 г. в гр.Сандански с лектор д-р Йосиф Нунев. На обучението бяха разгледани много интересни теми, свързани с технологията на работа в мултикултурна среда, интерактивни упражнения, обмяна на опит и прилагани похвати за добро сътрудничеството с родителите от ромската общност.

 

??????????

Повишаване на компетентностите на педагози в СОУ “Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево

projects - 2- Obrazovatelna integracia

От месец август 2013 г. започнаха и обученията по проект „Квалификация на педагогическите специалисти”  по ОП „РЧР” . По – голяма част от учителите и възпитателите са изявили желание и  се включиха в   обученията за повишаване на компетентностите за работа в мултиетническа среда, оценяване на постиженията на учениците, работа с ученици със СОП, а други предстоят  да се проведат до края на тази година.

DSCN0429

Състезание с родители

projects - 2- Obrazovatelna integracia

Родители на деца роми участваха активно в състезанието посветено на юбилея на училището.

спортен празник юбилей

Възстановка на обичай “Къносване”

projects - 2- Obrazovatelna integracia

По време на празника на ромите ученици направиха възстановка на обичая “Къносване” предшестващ сватбения ден при ромите.

Къносване