За учениците

Права и задължения на учениците от ПДУ

Заповед и  график с дейностите  по приема на ученици след 7 и 8 клас на МОН за  учебната 2016/2017 година

Заповед за провеждане на ДЗИ  през учебната 2015/2016 година

Заповед за провеждане на НВО в 4 и 7 клас на МОН през учебната 2015/2016 година

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г.за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Олимпиади и състезания

Речник

Уча се

Национален образователен портал

Знам.bg – българският портал на знанието

Математика за всеки- за ученици , родители и учители

Математика

 

Общност Образование 

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБЕН КУРС ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ за 9. клас задължителна подготовка

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>