Финанси и проекти

Училището е общинско, като от 2008 г. се прилага системата на делегирани бюджети, финансирането се осъществява:

Със средства по оперативни програми и национални програми.

Със средства от общинския бюджет чрез Общински съвет Струмяни.

Със собствени средства – отдаване на общинска собственост под наем и дарения.

С изпълнението на бюджета на СОУ “Св.Паисий Хилендарски” може да се запознаете тук

В момента в училището се работи по три проекта по ОП „РЧР“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>