Национални програми за развитие на образованието

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

През учебната 2023/2024г. училището работи по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ по Модул 1. Изкуства с 2 броя групи с общо 15 ученици , 1 театрална група 8 ученици от VI-VII клас и 1 музикална група с 7 ученици от II-IV клас за народно пеене и Модул 2. Спорт – футбол 1 група от 13 ученици от V-VI клас .

ГРАФИК  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕНА ДЕЙНОСТИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „СВ.ПАИСИЙ    ХИЛЕНДАРСКИ”С.МИКРЕВО  В ГРУПИТЕ  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА  И В СПОРТА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Download (PDF, 113KB)

Национална програма „Иновации в действие“ 

През учебната 2023/2024г. училището работи по Национална програма „Иновации в действие“ по Модул с две иновативни училища – СУ „Петко Рачов Славейков“ гр.Кърджали и СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велинград и неиновативно училище ПГ „Иван Вазов“ гр.Добрич. Учениците и учителите взели участие в програмата и наблюдавали добри практики в двете иновативни училища са по 4 ученици /четирима/ учители и , 4/четирима/ ученици.

 

Р Е Ш Е Н И Е НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ № 295 от 24 април 2024 година ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Национални програми за развитие на образованието (от № 1 до № 21), одобрени с Решение № 408 от 31 май 2023 г. на Министерския съвет 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>