Достъпна среда

За осигуряване на достъп до сградата за хора с увреждания и в неравностойно положение  на входа на СУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Микрево  има изградена рампа.

20230310_152933

 

 

 

 

 

 

 

 На входа на училището има поставени информационни  табели за достъпен маршрут.

20230310_152751    20230310_153045     20230310_153138

 

В СУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Микрево  е назначена  медицинска сестра, която ежедневно следи за  здравното състояние на учениците и за опазване здравето на учениците в сътрудничество с учители, психолог, родители.

 Медицинската сестра, заедно с психолога и дежурните учители на първия етаж, подпомагат учениците  с увреждания да се адаптират към училище.

 За учениците с увреждания са поставени табели за придвижване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>